Garantie:

 

Disclaimer:

 

Onderzoeksplicht:

Het is aan mij om zo veel mogelijk over mijn diensten inzichtelijk te maken, het is aan u om zo veel mogelijk onderzoek te doen en vragen te stellen waar u deze heeft.

Over mij;

Ik ben een veredelde doe-het-zelver, met certificaten op sommige gebieden, ik ben géén specialist, ik ben niet voor alle klussen opgeleid. (Daar is het werk ook te divers voor.)

Over de uitvoering:

Er zijn er meerdere manieren om een klus uit te voeren; de ene methode is misschien sneller, de andere methode is misschien steviger.

In overleg en met goedkeuring van u. (Als u mij de vrije hand geeft; geldt dit uiteraard als goedkeuring.)
Indien er geen mogelijkheid is tot communicatie dan is dat gelijk aan het geven tot vrije hand, tenzij u expliciet aangeeft dat u volledige controle over het project wilt behouden; dit brengt waarschijnlijk wel extra werktijd met zich mee.

Als u mij vraagt of ik thuis een plan op wil stellen voor de betreffende klus, dan kost dat uiteraard tijd; logischerwijs word deze tijd die berekend word aan de klant; ik maak (thuis) geen gratis werkuren.

Ik geef een advies af met hoe ik denk dat een klus zo duurzaam mogelijk kan uitgevoerd worden; als u het op een andere, eventueel minder duurzame, manier gedaan wilt hebben kan er redelijkerwijs niet verwacht worden dat de uitkomst/het product even lang meegaat, en kan het zijn dat u op langer termijn juist duurder uit bent. Op werk anders uitgevoerd dan door mij geadviseerd, werk waarin mij maar 1 werkmethode aan mij word opgegeven of iets dergelijks; kan ik dan ook geen garantie op geven.
Bijvoorbeeld; minder lagen grond en/of lakverf, verkeerd ophang-beslag, e.d.

Over het tempo:

Ik zal altijd mijn best doen om mijn werkzaamheden zo goed en snel mogelijk uit te voeren.

Indien u vind dat ik te langzaam werk; staat het u vrij om de opdracht te stoppen.
(Doe dat graag z.s.m.; ik word er ook niet blij van als u niet tevreden bent; ik ben er niet om u op de kosten te jagen)

Het is (uiteraard) nooit mogelijk om “af te zien” van reeds gemaakte uren.


Over de kostenberekening:

Ik werk altijd per uurtarief, afgerond op een kwartier, met een minimum van een uur.
Plannen, werkvoorbereiding, vooronderzoek, aanschaf t.b.v. uw klus én reistijd zijn ook directe werkuren voor u.
Ik  kom niet gratis kijken. (Want zelfs als ik “alleen maar kom kijken” help ik u waar mogelijk; d.m.v. kosten besparen door duurzame tips te geven, die u soms ook zelf kunt doen. In een uurtje heeft u zo dus soms honderden euro’s bespaart.)
Als ik een offerte maak dan worden de kosten voor de opzicht hierin meegenomen. (vaak levert dit het voordeel en gemak op voor u als klant dat het een alles-in-1 prijs is, en indien u de gemaakte kosten kunt declareren, dat voor de volledige prijs kunt doen.)

Materiaal-kosten:
Als u geschikte materialen heeft liggen, dan hoor ik dat graag en gebruik ik deze graag voor u. Ik ben er niet om u op de kosten te jagen.

Tegelijkertijd is het niet aan mij om te vragen of u bepaalde materialen in huis heeft; u heeft immers mij ingeschakeld, ik ga er niet van uit dat u dan de klus spullen heeft die ik heb.

Als ik materiaal aanschaf tijdens werktijd, dan betaalt u alleen de werkelijke aanschafkosten bovenop de werktijd.

Als ik materiaal uit eigen voorraad gebruik, dan breng ik hier kosten voor in rekening.
Ik reken naar eigen geweten, als u het discutabel vind dan reken ik het graag met u uit. Maar aangezien ik de inspanningen van het verkrijgen van deze materialen in mijn eigen tijd heb gedaan kan ik er niet de inkoopprijs voor vragen.
Bijv.: Aan een bus kit kan ik meermaals geld verdienen.

Over offerte:

Indien ik een offerte opmaak en deze niet in behandeling word genomen breng ik 10% van de offerte in rekening.

Accuraatheid van een offerte:

Ik kan bij het opmaken van een offerte niet altijd alles zien/weten, bijv.: ‘Ik kan niet alles zien wat er in uw muren en vloeren zit, ook kan ik soms niet zien wat voor type muur u heeft zonder punctie.’ Hoe meer u mij kunt tonen/vertellen over de huidige situatie; hoe specifieker ik de offerte kan opmaken; hoe accurater deze word.

Bij onvoorziene omstandigheden kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor wat er in uw woning bevindt.

Over de vindbaarheid van deze site:

Er is een verwijzing naar mijn website op mijn visitekaartje, (meeste) email Google, Facebook, Nextdoor, en Whatsapp.

Ik probeer op mijn website zo transparant mogelijk alles weer te geven; er wordt van de klant verwacht dat deze de site goed doorleest. Ik word op 3e partijen websites en/of profielen, niet altijd in de gelegenheid gesteld om daar (voldoende) tekst of uitleg te geven; waar mogelijk verwijs ik u door naar de website.

Er kunnen geen rechten worden ontleend als iets er ergens nog geen verwijzing naar mijn website staat nadat er er bijv. een functionaliteit of veld is vrij gekomen waarvan ik nog niet op de hoogte was.
Bijv.: Ik kan op het moment bij Google Business in het textvakje niet mijn webadres invullen omdat deze dat tot op heden niet toestaat.
of de “handtekening” met daarin mijn gegevens niet onder een email staat.

 

Over de garantie:

Ik geef garantie op de onderdelen die ik voor u aanschaf en gebruik, ik kan redelijkerwijs geen garantie geven op onderdelen die door de klant aangeleverd worden, zeker niet op materialen welke ik afraad.
Als u maximale garantie wilt; laat mij de materialen dan aanschaffen.

Voorwaarden:

 

Veiligheid

 

Ik moet ten alle tijden in de gelegenheid gesteld worden om de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren; anders behoud ik het recht om te stoppen met de werkzaamheden en kosten voor misgelopen werktijd in rekening te brengen.


Afspraak afzeggen of verzetten binnen afzienbaar termijn.

Met afzienbaar termijn word bedoeld: een termijn korter dan 5 volledige werkdagen.

Ik moet altijd in de gelegenheid gesteld worden om ander werk in te plannen.
Langer dan 1 week, 5 werkdagen kan ik (meestal) mijn werk nog verzetten.

Afspraken dienen meer dan 5 werkdagen, van te voren worden verzet of opgezegd; anders ben ik genoodzaakt tót 100% van de voor u gereserveerde uren in rekening te brengen.


Bijvoorbeeld:
Het betreft een relatief kleine klus; dan reserveer ik 3 uur voor u, daar zou ik tot 135€ kunnen verdienen. Een klus van een dag minstens 7 uur.
– Belt u 5 werkdagen van te voren af; dan behoudt ik het recht om 20% in rekening te brengen.
– Belt u 4 werkdagen van te voren af; dan behoudt ik het recht om 40% in rekening te brengen.
– Belt u 3 werkdagen van te voren af; dan behoudt ik het recht om 60% in rekening te brengen.
– Belt u 2 werkdagen van te voren af; dan behoudt ik het recht om 80% in rekening te brengen.
– Belt u 1 werkdagen van te voren af; dan behoudt ik het recht om 100% in rekening te brengen.

Als u binnen 5 werkdagen een afspraak inplant en opzegt; kunnen dezelfde percentages worden toegepast.
U heeft mij immers geboekt.

U aanvaard het risico door mij te boeken.
Als u wilt weten hoeveel tijd ik voor u reserveer; dient u dit te vragen.

Als er een offerte is getekend en ik word verhinderd in mijn werkzaamheden; bijvoorbeeld door onverhoopt afwezigheid van de (woning)eigenaar, niet geleverde onderdelen die besteld zijn door de klant, ontbrekende onderdelen, enz. Dan word dat ook beschouwd als; opzeggen of verzetten.


Deze regelingen binnen deze categorie zijn is geen gegeven; en zal deze percentages veelal alleen hanteren als er genoeg reden is om te vermoeden dat het kwade wil of gemakzucht is.

Ik kan heel coulant zijn, maar zakelijk moet ik soms minder leuke beslissingen doorvoeren, bedankt voor uw begrip.

 

Overig:

Het gebruik van een leiding/electra/metaal-detector:

De apparaten zijn nooit 100% accuraat, ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van de uitslagen van een dergelijk apparaat.